The agency of the Republic of Kazakhstan for competition protection (ANTIMONOPOLY AGENCY)

Главная » Contacts

Regional divisions

Akmolinskaya Oblast, Karagandinskaya Oblast and Astana Interregional Inspection (Inspection)
28, Kabanbai Batyr str., Astana

Akzhanov Abdikarim Arynuly Inspection Chief 8 (7172) 7524 40, Reception 8 (7172)75 24 36 azk_astana@inbox.ru
Akzhanov Rustam Kazbekuly Department Chief 8 (7172) 75 24 65
Zhumabekov Yerzhan Khabdollauly Department Chief 8 (7172) 75 24 49

Akmolinskaya Oblast Department
230, Auezova str., Kokchetav

Kozhabayeva Aliya Toleutayevna Department Chief 8 (7162) 25 83 54 antimonopol_kokshe@mail.kz

Karagandinskaya oblast Department
6, Kostenko str., Karaganda

Isakhanov Beibut Amantayevich Deputy Inspection Chief 8 (7212) 42 51 96
Aisanova Asel Aitkenovna Department Chief Fax: 8 (7212) 42 35 51 mi_azk_kar@ok.kz

Aktyubinskaya Oblast and Western Kazakhstan Oblast Interregional Inspection
1, Sankibai ave., Aktobe

Kamshimbayev Azamat Abdrakhmanovich Inspection Chief 8 (7132) 55 77 84 Reception 8 (7132) 55 77 70 antimonopol_a@mail.ru
Madiyarov Malik Madiyarovich Department Chief 8 (7132) 55 76 95
Utemanova Saule Kaldybayevna Department Chief 8 (7132) 55 77 64

Western Kazakhstan Oblast Department
215, Dostyk – Druzhba str., Uralsk

Urazbayev Murat Askhatovich Deputy Inspection Chief 8 (7112) 50 08 46, 8 (7112) 51 17 29 ir.sag.gub@mail.ru
Irgaleyev Sagyndyk Gubaidullovich Department Chief 8(7112) 51 40 39

Almatinskaya Oblast and Almaty Interregional Inspection
92, Maulenova str., Almaty

Nurpeisov Kuanysh Kaliyevich Inspection Chief 8 (7272) 67 95 74 Reception 8 (7272) 67 63 50 kzk_almaty@mail.ru
Saptayev Sanat Kasymovich Deputy Inspection Chief 8 (7272) 67 64 41
Bolatbekov Zhandos Bolatovich Department Chief 8 (7272) 67 64 61

Almatinskaya Oblast Department
111, Zhansugurova str., Taldykurgan

Sebekova Saltanat Beisbayevna Department Chief 8 (7282) 27 06 45 kzk.almobl@mail.ru
Sadykov Daniyar Kuangaliyevich Department Chief 8 (7282) 27 35 59

Atyrauskaya Oblast and Mangystauskaya Oblast Interregional Inspection
3 B, 4 micro district, Avangard, Atyrau

Taubayev Nurlan Baktybayevich Inspection Chief 8 (7122) 21 45 35, 21 43 45 antimon_atyrau@mail.ru
Sulegaliyev Bolat Kairoshevich Department Chief 8 (7122) 21 46 87

Mangystauskaya Oblast Department
# 302 office, # 100 building, 23 micro district, Aktau

Batmanova Kunsulu Kairgaliyevna Acting Inspection Chief 8 (7292) 52 66 62 kzk-mangystau@mail.ru
Koshakova Sagadat Zhalmytbayevna Department Chief 8 (7292) 52 66 61

Eastern Kazakhstan Oblast and Pavlodarskaya Oblast Interregional Inspection
9/1, Nezavisimaya ave., Ust-Kamenogorsk

Tursynov Rakhat Kalibekovich Inspection Chief 8 (7232) 76 7595, Reception 8(7232) 26 41 71 azkvko@mail.kz
Ustyantseva Ludmila Mikhailovna Deputy Inspection Chief 8 (7232) 26 47 69
Petrova Natalya Semyonovna Department Chief 8 (7232) 26 47 69
Shelkova Anna Vladimirovna Department Chief 8 (7232) 26 12 63

Pavlodarskaya Oblast Department
32, Kairbayeva str., Pavlodar

Amirkhanov Timur Yersainovich Deputy Inspection Chief 8 (7182) 32 89 75
Kabdysheva Lyazzat Makanovna Department Chief 8 (7182) 3284 43, 320418 (f.) antim_pv@bk.ru

Zhambylskaya Oblast, Kyzylordinskaya Oblast and South Kazakhstan Oblast Interregional Inspection
3 floor, “ЭСКО” Business Center, unnumbered, Madeli-Kozha str., Shymkent

Myrzakhmetov Meldebek Myrzakhmetovich Inspection Chief 8 (7252) 41 00 77 Reception 8 (7252) 21 14 45 a.tyrebaeva@mail.ru
Turebayeva Ayana Zhumagaliyevna Department Chief 8 (7252) 41 00 97
Ashyrbayeva Gulnaz Mansurovna Department Chief 8 (7252) 41 00 94

Zhambylskaya Oblast Department
11 A, Suleymenova str., Taraz

Sagintayev Taimas Abdirovich Deputy Inspection Chief 8 (7262) 43 76 69 klara-taraz@mail.ru
Chernyakhovskaya Ludmila Alekseyevna Department Chief 8 (7262) 4382 96

Kyzylordinskaya Oblast Department
13, Muratbayeva str., Kyzylorda

Suleymenov Yerkasym Zhaibergenovich Deputy Inspection Chief 8 (7242)23 92 71 antimonopol_kzo@mail.kz
Zhumabayeva Zhanyl Zhumadilovna Department Chief 8 (7242)23 49 04

Kostanaiskaya Oblast and North Kazakhstan Oblast Interregional Inspection
# 417 office, 115, Al-Farabi ave., Kostanai

Imandosov Murat Samuratovich Inspection Chief 8 (7142) 54 85 25 Reception 8(7142) 54 52 71 antimonopolKST7@mail.ru
Dildibekova Gulmira Asylbekovna Department Chief 8 (7142) 54 18 97
Zhumagulov Daulet Serikovich Department Chief 8 (7142)54 18 97

North Kazakhstan Oblast Department
# 605 office, 109, M. Zhumavayeva str., Petropavlovsk

Bekbutayev Bauyrzhan Asanovich Deputy Inspection Chief 8 (7152)36 50 67 Antimon-SKO@mail.kz
Nurmukanova Zaure Talapkerovna Department Chief 8 (7152)31 80 71
test